Број, просторни распоред и природно кретање становништва

Кључни појмови:
Број становника
Густина насељености
Распоред становништва
Депопулација
Природно кретање становништва
Бела куга

Број становника добија се на основу пописа становништва који се углавном одржава нa сваких десет година. Становништво Србије је последњи пут потписано 2022. године. Према подацима последњег пописа, Србија без Косова и Метохије има 6.647.003 становника. Просечна густина насељености у Србији износи око 75 становника по километру квадратном.

Распоред становништва није равномеран и зависи од природних и друштвених фактора. Равничарски делови наше земље су гушће насељени од планинских, а најгушће су насељене територије великих градова: Београд, Нови Сад, Ниш, Приштина и други. Више од половине становништва Србије живи у градовима.

Београд, највећи град Србије.

Брдско планински делови наше државе су слабо насељени. Депопулација је посебно изражена на истоку Србије где се број становника убрзано смањује.

У природном кретању становништва јављају се велике промене услед природних циклуса рађања и умирања.

Највећи део Србије има негативан природни прираштај, посебно у јужној Србији и Војводини, док се у Рашком и Пчињском округу бележи позитиван тренд природног прираштаја.

Смањење броја становника услед негативног природног прираштаја назива се “бела куга“. Ова појава је посебно изражена у Пиротском, Јабланичком, Нишком, Зајечарском и Борском округу. Општине са најнижим природним прираштајем су Црна Трава, Гаџин Хан и Бабушница.

Највишу стопу природног прираштаја имају општине Тутин, Нови Пазар, Прешево, Бујановац и Сјеница. Негативни природни прираштај узрокује демографско старење становништва.

Провери знање кроз игру.

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).