Географија завичаја – есеј

Напиши есеј о свом насељу.

Есеј треба да садржи следеће елементе:

  • Описати географски положај локалне средине и дати закључак да ли се ради о повољном или неповољном географском положају;
  • Општи изглед рељефа (да ли је то низија, висораван, планина, речна долина или се може издвојити више рељефних целина, написати називе истакнутих облика рељефа);
  • Која клима је заступљена у твојој локалној средини и које су њене одлике;
  • Навести копнене воде (извори, врела, потоци, реке, језера и навести њихове називе);
  • Описати биљни и животињски свет (које су најзначајније биљне и животињске врсте);
  • Описати становништво (број становника, природно кретање становништва, природни прираштај и миграције);
  • Описати насеље и привреду (градско или сеоско насеље, изглед насеља, које су функције насеља и које су привредне делатности најзаступљеније);
  • Какво је стање животне средине и предлоге за њену заштиту.

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).