Математички елементи карте

Кључни појмови:
Математички елементи карте
Картографска мрежа
Оквир карте
Размер карте
Крупноразмерне карте
Средњоразмерне карте
Ситноразмерне карте

Карте садрже елементе који су математички одређени, и то су:

  • Картографска мрежа
  • Оквир карте
  • Размер карте

Картографска мрежа омогућава одређивање географског положаја било које тачке на Земљиној површини. Картографска мрежа може бити приказана у било којим картографским пројекцијама. Картографска пројекција је начин представљања закривљене Земљине површине на равни карте.

Оквир карте уоквирује садржај карте, односно ограничава површину приказаног дела Земље. Најчешће има облик правоугаоника и чине га спољашњи и унутрашњи оквир.

Размер карте је однос растојања на карти и растојања у природи. Приказује колико пута је нека дужина у природи умањена на карти. Свака карта има своју размеру. Ако је на карти приказан однос 1 : 1.000.000 то значи да 1 mm на карти представља дужину од 1.000.000 mm у природи, односно 1 km. Размер карте представља се графички у виду размерника који се налази на карти. На карти измеримо даљину између два места лењиром, принесемо лењир размернику и очитамо колика је стварна дужина у природи.

1 : 1.000.000
1 – растојање на карти (1 mm, 1 cm) Приказује колико пута је растојање у природи умањено.

 Према размеру карте могу бити:

  • крупноразмерне,
  • средњоразмерне и
  • ситноразмерне.

Крупноразмерне карте се израђују у размери до 1 : 200.000 и приказују мале делове Земљине површине са бројним детаљима као што су потоци, извори, куће и други детаљи. У карте крупног размера спадају планови и топографске карте. На топографским картама се приказује рељеф – топографија терена, а планови су најдетаљније карте.

Средњоразмерне карте имају размер од 1 : 200.000 до 1 : 1.000.000. На овим картама су обично приказана насеља.

Ситноразмерне карте имају размер већи од 1 : 1.000.000 и приказују велике делове Земљине површине са мање детаља – државе, континенте и целу Земљу. Такве су зидне карте и карте у географском атласу.

Провери знање кроз игру.

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).