Панонска и Понтијска низија

Кључни појмови:
Панонска низија
Перипанонски обод
Понтијска низија
Перипонтијски обод

Панонска низија је смештена између планинских венаца Алпа, Карпата и Динарида. У нашој земљи обухвата северне делове државе до Саве и Дунава на југу, али обухвата и доње токове Дрине, Колубаре, Велике Мораве и Млаве. Од укупне територије Србије Панонска низија заузима 27,5%.

Као део некадашњег Панонском мора а затим и језера, површина Панонске низије је прекривена слојевима речних, језерских и морских седимената. Са дна низије се издижу острвске планине Фрушка гора и Вршачке планине. Реке Тиса, Сава и Дунав деле Панонску низију на три области: Банат, Бачку и Срем.

На подручју Панонске низије најизраженији облици рељефа настали су радом ветра. Након отицања Панонског језера ветар је на делове исушене површине нанео велике количине песка и лесне прашине. Еолском ерозијом и акумулацијом створене су Делиблатска и Бачка (Суботичка) пешчара. У пешчарама се могу уочити дине и међудинске депресије. У неким депресијама су настала еолска језера од којих су најпознатија Палићко и Лудошко језеро.

На наредној мапи су приказани сви наведени географски објекти.

На подручју Панонске низије налази се и неколико лесних заравни: Бачка или Телечка, Банатска, Тителска и Сремска лесна зараван. У плитким речним долинама Панонске низије формиране су простране алувијалне равни, које представљају широке равнице изграђене од речних наноса и леса.

Перипанонски обод налази се јужно од Панонске низије и обухвата Поцерину, северне делове Шумадије, као и шире подручје горњег и средњег тока Велике Мораве, а на крајњем истоку Браничево око доњег тока Пека.

На наредној мапи је приказан Перипанонски обод.

Понтијска низија се налази на истоку Србије и део је веће Влашко-понтијске низије која се пружа све до Црног мора. На подручју Србије Понтијска низија обухвата простор дунавског Кључа и доњи ток реке Тимок. Најнижа тачка Србије се налази на ушћу Тимока у Дунав и износи само 28 метара.

Перипонтијски обод представља прелазну зону између Понтијске низије и планинско-котлинске Србије.

Провери знање кроз игру.

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).