Подела карте према садржају и оријентација у простору

Кључни појмови:
Општегеографске карте
Тематске карте
Оријентација у простору

Компас

Све карте можемо поделити према некој од њихових општих карактеристика.

 Према садржају, карте можемо да поделимо на:

  • општегеографске и
  • тематске.

На општегеографским картама приказано је више елемената који су равномерно заступљени на карти што значи да ни један од њих не може бити посебно истакнут. На њима је приказан: распоред копна и мора, рељеф, реке, језера, саобраћајнице, насеља, бање, границе, споменици и друго. Користе се у школама.

Општегеографска карта света

Тематске карте су карте на којима су на општегеографској основи приказани неки показатељи или појаве које се не приказују на општегеографским картама или су неки детаљи општегеографске карте приказани потпуније и детаљније. Тематске карте могу бити: политичке, саобраћајне, историјске, туристичке и друге.

Политичка карта Африке

Оријентација у простору значи одређивање страна света у односу на место на коме се налазимо, тачније у односу на стајну тачку.

Стране света су:

  • север (С) – north(N)
  • југ (Ј) – south (S)
  • исток (И) – east (E)
  • запад (З) – west (W).

Компас је инструмент који се користи за одређивање страна света. Кружног је облика са исписаним странама света, а у централном делу је магнетна игла која је увек усмерена у правцу севера.

Компас

На свакој географској карти горња ивица означава север, доња југ, лева запад а десна исток.

Одређивање правца севера може се урадити и без компаса. Најтачније се можемо оријентисати помоћу звезде Северњаче која се налази у сазвежђу Малог медведа и показује нам где је север. Преко дана се можемо оријентисати помоћу Сунца. Сунце увек излази на истоку а залази на западу, тачно у подне је у зениту. У шуми се можемо оријентисати помоћу годова на пању који су збијенији на северној страни, а такође, на северној влажнијој страни, стабла су обрасла маховином.

Кора дрвета је на северној страни храпавија и тамнија од оне на јужној. Крошња дрвета је бујнија са јужне стране. Снег се брже топи на јужним обронцима, а дуго се задржава на северној страни. На православним црквама олтар је на источној страни, а улаз у цркву на западној, док је на католичким црквама супротно од тога.

Карту можемо најлакше оријентисати помоћу компаса. Карту спустимо на равну површину, преко ње поставимо компас и окрећемо карту док се магнетна игла не поклопи са правцем север на компасу.

Најпрецизнији уређај за одређивање географских координата у односу на стајну тачку је GPS (Сателитски навигациони систем).

На карти можемо да меримо равну или криву линију. Равне линије се мере помоћу лењира, шестара и папира, а закривљене папирном траком. Најлакше мерење на карти је помоћу лењира. На карти измеримо растојање између две тачке у милиметрима. На основу размера карте и измерене дужине лењиром добијемо тражену удаљеност у природи. Ако је удаљеност 10 mm а на карти је приказан однос 1 : 1.000.000 то значи да 1 mm на карти представља дужину од 1.000.000 mm у природи, односно 1 km.

Провери знање кроз игру.

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).