Регионална географија

Кључни појмови:
Подела географије
Регионална географија
Географска регија
Подела регија
Регије Европе

Географију можемо поделити на:

 • физичку:
  • рељеф,
  • клима,
  • воде,
  • биљни и животињски свет.
 • друштвену:
  • становништво,
  • насеља,
  • привреду.
 • регионалну.

Регионална географија је област географије која проучава географске регије на Земљи. Географска регија је област Земљине површине која се по једној или више географских карактеристика разликује од суседних регија. Процес издвајања географских регија назива се регионализација.

Регије могу бити издвојене на основу природних или друштвених одлика.

Регије према природним одликама могу бити, на пример Алпске земље, оне чију територију захвата планина Алпи.

Регије према друштвеним одликама могу бити, на пример Војводина, аутономна покрајина у оквиру Републике Србије.

Швајцарска је Алпска земља.

У Европи, на основу природних и друштвених одлика можемо издвојити пет регија:

 • Јужна Европа,
 • Западна Европа,
 • Северна Европа,
 • Источна Европа и 
 • Средња Европа.

Провери знање кроз игру.

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).