Саобраћај и туризам

Кључни појмови:
Саобраћај
Саобраћај према предмету транспорта
Саобраћај према средини у којој се одвија
Туризам
Туристичке вредности

Саобраћај је привредна делатност која врши превоз људи, робе и пренос информација.

Према предмету транспорта саобраћај се дели на:

  • путнички,
  • теретни,
  • поштански и
  • информациони.

Према средини у којој се одвија дели се на:

  • копнени,
  • водени,
  • ваздушни и
  • телекомуникациони.

Копнени саобраћај се дели на друмски, железнички и  цевоводни. Ваздушни саобраћај је најмлађа врста саобраћаја. Представља најбржи, најчешћи и најскупљи вид саобраћаја. Углавном се користи за превоз путника, а мање за превоз робе. Водени саобраћај се дели на поморски, речни и  језерски. Телекомуникациони саобраћај обухвата пренос информација на даљину. Ова врста саобраћаја обухвата примену мобилних телефона, интернета и сателитски пренос информација.

Ваздушни саобраћај

Туризам је делатност привреде која обухвата путовање људи ван сталног места боравка, ради одмора, рекреације, спорта, лечења и упознавања нових предела и култура. За развој туризма веома су важне туристичке вредности. Оне могу бити природне и културне. Природне туристичке вредности су облици рељефа, воде, клима, биљни и животињски свет. Културне туристичке вредности обухватају градове, споменике, уметничке предмете, манифестације, традицију и слично. Број туриста је у сталном порасту. Према броју страних туриста и оствареној заради од туризма водеће место у свету имају Европа и Северна Америка.

Провери знање кроз игру:

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).