Структуре становништва

Кључни појмови:
Структуре становништва
Расна структура
Полна структура
Старосна структура
Етничка структура
Језичка структура
Верска структура
Образовна структура
Економска структура

Структуре становништва подразумевају поделу становништва на основу одређених биолошких и друштвено-економских обележја. Биолошка обележја су раса, пол и старост. Друштвено-економска обележја су етничка, језичка, верска, образовна, економска и друга.

Биолошке структуре становништва:

 • Расна структура представља становништво на основу боје коже:
  • негроидна (црна),
  • монголоидна (жута),
  • европеидна (бела).

 • Полна структура представља однос броја становника мушког и женског пола у укупном становништву.

 • Старосна структура приказује број становника одређене старости.
  • Младо становништво (до 14 година),
  • Зрело становништво (од 15 до 64 година),
  • Старо становништво (старије од 65 година).

Старосна структура зависи од наталитета, морталитета и миграција.

Друштвено-економске структуре становништва:

 • Народи су заједнице људи настале током историје. Етничка структура представља састав становништва према припадности неком народу.

 • Језичка структура представља састав становништва према језику који људи говоре. У свету постоји преко 7000 различитих језика.

 • Верска структура приказује састав становништва према верској припадности. 

  Највеће религије на свету су:
  • Хришћанство,
  • Ислам,
  • Хиндуизам,
  • Будизам,
  • Јудаизам.

Осим људи који су религиозни и верују у Бога, постоје људи и који ниси верници, то су атеисти.

 • Образовна структура представља састав становништва према писмености и школској спреми.

 • Економска структура становништва представља структуру према економској активности и занимањима којима се људи баве.

Према економској структури становништво делимо на:

 • активно (људи који обављају неку делатност и привремено незапослени) и
 • неактивно (људи са личним приходом – пензионери, стипендисти и други, као и издржавана лица).

Провери знање кроз игру.

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).