Језера Србије

Кључни појмови:
Еолска језера
Речна језера
Ледничка језера
Урвинска језера
Вештачка језера

Сва језера можемо поделити на природна и вештачка.

Природна језера могу бити:

  • Еолска,

Највеће еолско језеро у Србији је Палићко. Налази се на северу Војводине, а у његовој близини се налази још шест еолских језера.

  • Речна,

Речна језера су настала поред већих панонских река. Најпознатија речна језера су Обедска бара, Засавица, Русанда, Царска бара, Бело језеро и друга.

  • Ледничка,

На високим планинама, посебно на Шар планини и Проклетијама, налази се већи број ледничких језера, насталих у цирковима. Најпознатија ледничка језера су Ђеравичко и Ливадичко (Штрбачко) језеро.

  • Урвинска,

Урвинска језера настају покретањем клизишта, при чему велика количина земље прегради речну долину и на тај начин формира природну земљану брану. Најпознатије урвинско језеро је Завојско на реци Височици. 

Вештачка језера настају преграђивањем речних долина бранама.

Најпознатија вештачка језера су Перућац и Зворничко језеро на реци Дрини. Заовинско језеро је на реци Бели Рзав, а Сјеничко, Златарско и Радоињско језеро на реци Увац. На реци Лим се налази Потпећко језеро, док је на реци Власини Власинско језеро. На реци Дунав налази се највеће вештачко језеро у Србији, а то је Ђердапско језеро. На реци Ибар налази се језеро Газиводе. Од осталих вештачких језера значајна су и Рибничко, Гружанско, Бованско и Борско језеро.

На наредној мапи су означена сва наведена језера.

Провери знање кроз игру.

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).