Типови земљишта, Биљни и животињски свет Србије

Кључни појмови:ЗемљиштеБиљни и животињски свет Под појмом земљишта се подразумева површински растресити слој литосфере. Земљиште има велики значај за опстанак живог света на Земљи: Наука која се бави изучавањем земљишта назива се педологија. Процес стварања земљишта започиње распадањем матичне стене, чиме настају минералне компоненте земљишта. Најраспрострањенија земљишта у Србији подударају се са одликама матичних стена. …

Типови земљишта, Биљни и животињски свет Србије Прочитај више »