Заштита природе

Кључни појмови:Природна баштинаПриродна добраЗагађење природеЗаштићена природна добраШумски екосистеми Све природне специфичности Србије представљају богату и разноврсну природну баштину, геонаслеђе које је потребно сачувати. Природна добра могу бити геолошка, геоморфолошка, педолошка и хидролошка, а заједно са археолошким налазиштима чине неодвојиву компоненту природне баштине. Друга важна компонента природне баштине је биодиверзитет, разноликост живих врста и екосистема Када …

Заштита природе Прочитај више »