Пољопривреда у Србији

Кључни појмови:ПољопривредаРазвој пољопривредеОрганска пољопривредаЗемљорадњаСточарство Пољопривреда обухвата гајење и искоришћавање биљака и животиња за добијање хране, као и сировина за индустрију. Две основне гране пољопривреде су земљорадња и сточарство. Пољопривредно земљиште обухвата 66% територије Републике Србије. Развој пољопривреде зависи од природних и друштвених фактора. Природни фактори су: рељеф, клима, вода, земљиште и живи свет. Друштвени фактори су: становништво, …

Пољопривреда у Србији Прочитај више »