Србија

Географски положај, величина и територијална организација Србије

Кључни појмови:Географски положајВеличинаТериторијална организација Географски положај може бити: Математичко-географски положај је одређен географском ширином и дужином Србије. Наша држава се налази на северној Земљиној полулопти, скоро подједнако је удаљена од екватора и Северног пола, тако да је сече 45 паралела и налази се у северном умереном појасу. Физичко-географски положај Србије представља њено место у односу …

Географски положај, величина и територијална организација Србије Прочитај више »

Границе и проблеми пограничних крајева

Кључни појмови:СуседиГраницеПограничне области Република Србија се граничи са осам држава, Мађарска, Румунија, Бугарска, Северна Македонија, Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Хрватска. На наредној мапи погледај суседе Србије. Укупна дужина граница износи 2.361,7 км. За разлику од границе према Мађарској, Румунији, Бугарској и Албанији које су међународно утврђене, границе према Хрватској, Босни и Херцеговини, …

Границе и проблеми пограничних крајева Прочитај више »

Постанак и распоред главних рељефних целина

Кључни појмови:Постанак рељефних целинаГеотектонске јединицеВулканизамЗемљотреси Издизање планинских система Србије је последица сударања великих литосферних плоча – Евроазијске и Афричке. У далекој геолошкој прошлости, на подручју данашње Србије налазио се праокеан Тетис. У њему се издигло најстарије копно на Балканском полуострву, Српско-македонска маса. Обухватало је средишњи део Србије уз ток Јужне и Велике Мораве, док се …

Постанак и распоред главних рељефних целина Прочитај више »

Панонска и Понтијска низија

Кључни појмови:Панонска низијаПерипанонски ободПонтијска низијаПерипонтијски обод Панонска низија је смештена између планинских венаца Алпа, Карпата и Динарида. У нашој земљи обухвата северне делове државе до Саве и Дунава на југу, али обухвата и доње токове Дрине, Колубаре, Велике Мораве и Млаве. Од укупне територије Србије Панонска низија заузима 27,5%. Као део некадашњег Панонском мора а …

Панонска и Понтијска низија Прочитај више »

Динариди

Кључни појмови:ДинаридиСтаровлашке планинеПроклетијске планинеШарске планине Динарске планине обухватају југозападни и западни део Србије. Чине их три планинске целине: Старовлашке, Проклетијске и Шарске планине. У Старовлашке планине спадају: Тара, Златибор, Голија, Златар, Јавор, Гиљева, Јадовник, Радочело и друге. Овде се налази и пространа Пештерска висораван. Планине су раздвојене дубоким и уским кањонима од којих је најпознатији …

Динариди Прочитај више »

Вардарска зона

Кључни појмови:Вардарска зонаКопаоничке планинеШумадијске планинеЈадарски блокКосовска и Метехијска котлина Планинама Вардарске зоне припадају Копаоничке, Шумадијске и планине Јадарског блока. Овој зони припадају и планине Перипанонског обода: Фрушка гора, Космај, Цер и Авала. Копаоничкој групи припадају: Копаоник, Гоч, Жељин и Столови. Највиши врх Копаоника је Панчићев врх, висок 2.017 метара, а ова планина је позната по …

Вардарска зона Прочитај више »

Српско-македонска маса

Кључни појмови:Српско-македонска масаПланинеКомпозитна речна долина Српско-македонска маса је најстарије копно Србије и Балканског полуострва. Простире се између Вардарске зоне на западу и Карпато-балканида на истоку и обухвата шири појас око Јужне Мораве и ужи појас око Велике Мораве. Ове планине су раседне и изграђене су претежно од магматских и метаморфних стена, док су дна котлина …

Српско-македонска маса Прочитај више »

Климатски фактори и климатски елементи

Кључни појмови:Климатски факториКлиматски елементи На климу наше земље утичу различити климатски фактори: географска ширина, рељеф, распоред копна и мора, ваздушне масе из удаљених области, вегетација и човек. Географска ширина је удаљеност од екватора и утиче на различити степен загрејаности површине Земље. Србија се налази на средини северног умереног топлотног појаса, тако да је у нашој …

Климатски фактори и климатски елементи Прочитај више »

Климатске области Србије

Кључни појмови:Континентална климаУмереноконтинентална климаПланинска клима У нашој земљи постоје две климатске области: панонска и планинска. Свака од њих има своје климатске типове. У панонској области заступљен је континентални тип климе, док су у планинској области заступљене умереноконтинентална и планинска клима. Континентална клима обухвата област Панонске низије и северни део обода панонског басена. Одлике континенталне климе …

Климатске области Србије Прочитај више »

Подземне воде и реке Србије

Кључни појмови:ИзданАртешка изданТермоминералне водеБањеМорски сливовиРекеРечни режим Све воде на копну делимо на подземне и површинске. Вода која се налази у Земљиној унутрашњости назива се подземна вода. Подземне воде могу да буду артешке или изданске. Артешке подземне воде се налазе између два непропусна слоја, а изданске се налазе у улегнућима изнад непропусних стена.  Место где подземна …

Подземне воде и реке Србије Прочитај више »

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).