Воде на копну – Језера

Кључни појмови:
Језера
Настанак језера
Мочваре
Ледници

Језера су удубљења на копну која су испуњена водом.

Сва језера по настанку језерских басена могу бити:

 • природна и
 • вештачка.

Природна језера могу бити:

 • тектонска (настала у тектонским удубљењима на копну – Бајкалско језеро),
  • реликтна (остаци некадашњих мора – Каспијско језеро),
  • вулканска (у кратерима некадашњих вулкана).
 • ерозивна (настала деловањем воде, ветра и леда),
  • речна (настају у напуштеним меандрима равничарских река – Обедска бара),
  • крашка (настају у крашким удубљењима – Скадарско језеро),
  • еолска (настају у удубљењима која су настала радим ветра – Палићко језеро),
  • ледничка (настају у удубљењима које је створио ледник).
 • акумулативна (настају преграђивањем речних и ледничких долина акумулативним наносима – језера Комо и Мађоре у Италији).

Вештачка језера настају преграђивањем речних долина бранама ради добијања електричне енергије, водоснабдевања, наводњавања и туризма. Највеће вештачко језеро у Србији је Ђердапско.

Ђердапско језеро

У воде на копну спадају мочваре, као и ледници на високим планинама и у поларним областима.

Мочваре су плитка удубљења бујне вегетације, у којима се вода задржава краћи или дружи период у току године. Важно су станиште риба, птица, инсеката, водоземаца и гмизавца.

Ледник је покретна маса леда која настаје од слатке воде излучене у виду снега у поларним областима или у највишим деловима високих планина. Око 70% укупне пијаће воде на Земљи заробљено је у леду.

Провери знање кроз игру.

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).