Географска мрежа

Кључни појмови:
Географска мрежа
Паралеле
Меридијани
Екватор
Гринички меридијан
Картографска мрежа

Географију не можемо замислити без географске карте.

Географска мрежа представља скуп замишљених линија које омотавају Земљину површину. Паралеле и меридијани су линије које чине географску мрежу.

Паралеле или упоредници су замишљене кружне линије које обавијају Земљу правцем запад – исток и неједнаких су дужина. Само једна паралела има дужину обима Земље, то је екватор. Екватор је најдужа и почетна паралела. Од екватора према половима паралеле су све краће. Екватор је једнако удаљен од полова и дели Земљу на два једнака дела, северну и јужну полулопту па га другачије зовемо и полутар.

Паралеле

Екватор је замишљена кружница која опасује Земљу, а његова дужина износи 40.075 km. Пролази кроз тринаест држава, а једна од њих носи име управо по њему. То је јужноамеричка држава Еквадор. И афричка држава Екваторијална Гвинеја носи име екватора у свом називу мада он не пролази кроз копнени део ове државе већ 100 km северно од ње.

Меридијани или подневци су замишљене полукружне линије које спајају Северни и Јужни географски пол. Пружају се правцем север – југ и једнаких су дужина. Како су сви меридијани једнаки, договорено је да почетни меридијан буде онај који пролази кроз опсерваторију Гринич у близини Лондона по којој је и добио име гринички меридијан. Сва места која се налазе у истом меридијану имају подне у исто време тако да се меридијани називају и подневци.

Меридијани и паралеле на географској мрежи

Гринички меридијан је усвојен као међународни стандард октобра 1884. године на међународној конференцији у Вашингтону. Он пролази кроз гриничку опсерваторију у истоименом месту код Лондона.

Мрежа меридијана и паралела назива се географска мрежа. Географска мрежа која је пренета на карту назива се картографска мрежа.

Провери знање кроз игру.

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).