Географски елементи карте и њихово представљање

Кључни појмови:
Географски елементи карте
Метод изохипси
Метод боја
Метод сенчања
Метод шрафирања

Садржај карте чине елементи који се називају географски елементи карте. Ови елементи могу бити физичкогеографски (приказују природне објекте и појаве) и друштвеногеографски (приказују насеља, привреду и становништво).

У основи већине географских карата приказан је рељеф. Свако место на земљи има своју надморску и релaтивну висину. Надморска висина је вертикално растојање од нивоа мора до неке тачке на копну док релативна висина представља веrтикално растојање између два места на копну. Поједине области на копну се налазе испод нивоа мора, те области се називају депресије.

Најнижа депресија на Земљи је Мртво море (‒430 m). То је најсланије језеро на свету са салинитетом око девет пута већим од салинитета обичне морске воде, у њему живот не постоји осим врло отпорних бактерија.

 За представљање Земљине површине на карти користе се различите методе:

  • метод изохипси,
  • метод боја,
  • метод сенчања и
  • метод шрафирања.

Изохипсе се користе за приказивање рељефа на крупноразмерним картама. Изохипсе су затворене криве линије које повезују места исте надморске висине. Ако су растојања између изохипси мања, нагиби терена су већи а ако су растојања већа онда су нагиби терена мањи. Подводни рељеф приказује се изобатама, то су линије које повезују места исте дубине.

Метод изохипси

На картама великих делова земљине површине најчешће се користи метод боја. Зелена боја се употребљава за низије до 200 m, а за висије преко 200 m надморске висине користи се смеђа боја. Планински врхови и предели са сталним ледом и снегом приказани су белом бојом. Дубине мора и океана приказане су нијансама плаве боје. Са повећањем дубине нијансе плаве боје су све тамније. Боје приказују одређене висинске и дубинске појасеве и приказане су у висинској и дубинској скали која се налази у легенди карте.

Метод сенчања се користи за приказивање нагиба терена. Терени се већим нагибом се сенчају тамније док се они са мањим нагибом сенчају светлије.

Метод шрафирања користи шрафе, односно линије различитих ширина и дужина. Краћим и дебљим линијама означавају се стрми терени а дужим и тањим линијама блажи терени.

Провери знање кроз игру.

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).