Географски положај државе

Кључни појмови:
Географски положај
Математичко – географски положај
Физичко – географски положај
Саобраћајно – географски положај
Економско – географски положај
Политичко географски
положај

Географски положај државе је однос државе према природним или друштвеним елементима околине.

Географски положај може бити:

  • математичко – географски,
  • физичко – географски,
  • саобраћајно – географски,
  • економско – географски и
  • политичко географски.

Математичко – географски положај показује положај у односу на екватор и гринички меридијан. Подразумева одређивање географске ширине и географске дужине.  Већ смо учили да географска ширина може бити северна и јужна, а географска дужина источна и западна.

Физичко – географски положај показује положај неке државе у односу на:

  • рељеф – низијске, планинске, комбиноване (низијске и планинске);
  • климу – умереноконтиненталне, монсунске, пустињске, екваторијалне и друге;
  • воде – приморске (које излазе на море) и континенталне (које не излазе на море);
  • природне зоне и
  • минерална богатства.

Саобраћајно – географски положај је положај државе у односу на важне саобраћајнице (друмске, железничке, пловне путеве, луке, аеродроме и друго).

Економско – географски положај показује да ли се нека држава налазу у развијеном или неразвијеном делу света.

Политичко – географски положај је положај државе у односу на суседне државе, политичке блокове, војне савезе, на земље које су економски развијене и политички утицајне и друго.

Провери знање кроз игру.

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).