Друштвена географија

Кључни појмови:
Друштвена географија
Јован Цвијић
Подела друштвене географије

Према предмету проучавања географија се дели на физичку, друштвену и регионалну.

Друштвена географија проучава однос човека и друштва и географског простора.

Велики допринос развоју друштвене географије дао је наш најпознатији географ Јован Цвијић, који је проучавао порекло и кретање становништва, сеоска и градска насеља, као и културу и обичаје становништва.

На којој нашој новчаници се налази лик Јована Цвијића?

Друштвену географију можемо поделити на географију становништва, географију насеља, економску географију и политичку географију.

Географија становништва проучава размештај становништва, кретање и структуре становништва.

Географија насеља се бави проучавањем насељених места, њиховим типом, положајем, настанком и развојем. Географија насеља се дели на географију села и географију градова.

Економска географија проучава просторни размештај привреде. Она обухватаа пољопривредну географију, индустријску географију, саобраћајну географију и туристичку географију.

Политичка географија проучава утицај природних и друштвених услова, настанак, развој, уређење и границе држава.

Провери знање кроз игру.

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).