Енергетика Србије

Кључни појмови:
Енергетика
Обновљиви извори
Необновљиви извори
Термоелектране
Хидроелектране

Енергетика је привредна делатност која се бави производњом и прометом електричне енергије.

Србија је богата енергетским изворима који се могу сврстати у обновљиве изворе (енергија воде, Сунца и ветра) и необновљиве изворе (угаљ, нафта и гас).

Највећи део електричне енергије у нашој земљи производи се у термоелектранама (67%) и хидроелектранама (32%).

Две трећине капацитета инсталирано је у термоелектранама на лигнит, а највеће термоелектране у Србији су Никола Тесла А и Б, Костолац А и Б, Колубара и Косово А и Б.

Хидроенергија је чист и обновљив извор енергије. Од укупног хидроенергетског потенцијала могуће је користити 73%, а од тога је искоришћено 52%.

Највише хидроелектрана има у сливовима Дунава и Дрине. Највеће хидроелектране у Србији су Ђердап 1 и Ђердап 2 на Дунаву и Бајина Башта и Зворник на Дрини.

Србија располаже и другим врстама обновљиве енергије као што је биомаса, где спадају отпаци биолошког порекла из пољопривреде, индустрије и комунални отпад.

У Србији није довољно искоришћена енергија ветра иако се у јужном делу Баната граде ветропаркови. Такође, недовољно је искоришћена соларна енергија, као и енергија из геотермалних извора.

Занимљивост:
Прва хидроелектрана у Србији изграђена је на реци Ђетињи у Ужицу, 1900. године. Изграђена је само четири године након прве хидроелектране на свету, на реци Нијагари. Хидроелектрана на Ђетињи ради и данас.

Провери знање кроз игру.

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).