Индустрија и географски простор

Кључни појмови:
Индустрија
Тешка индустрија
Лака индустрија
Фактори развоја
Последице развоја

Индустрија је привредна делатност која се бави производњом сировина у производе коришћењем машина. Током историје, индустрија је прошла кроз различите фазе развоја, укључујући ручну производњу, индустријалу и дигиталну еру.

Ком сектору привреде припада индустрија?

Индустрију можемо поделити на тешку и лаку.

Тешка индустрија укључује производњу великих и тежих производа као што су челик, аутомобили и хемикалије. Лака индустрија се односи се на производњу лакших производа као што су текстил, храна и електронска опрема.

Индустријализација је процес преласка друштва из аграрне (пољопривредне) економије у индустријску економију. Ова транзиција укључује увођење нових технологија, повећану производњу и урбанизацију.

На развој индустрије утичу природни и друштвени фактори:

Природни фактори су клима, доступност ресурса као што су вода и минерали.

Друштвени фактори су развој образовања, стандард живота, радна снага.

Економски фактори су капитал, тржиште, инфраструктура.

Последице ратвоја индустрије на географски простор могу бити позитивне и негативне. Позитивне последице су развој градова, инфраструктуре и образовних установа, повећање запослености. Негативне последице су загађење животне средине, урбани сукоби, миграције из села у градове.

Загађење је позитиван или негативан фактор развоја индустрије?

Индустрија је битан сегмент сваке економије и има дубок утицај на географски простор. Управљање развојем индустрије захтева баланс између економских потреба и одрживости природних и социо-културних система.

Провери знање кроз игру.

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).