Картографски знаци

Кључни појмови:
Картографски знаци
Географски елементи
Линијски картографски знаци
Контурни картографски знаци
Ванразмерни картографски знаци
Географски називи
Допински садржај

Картографски знаци су међународно договорени симболи који приказују одређене географске елементе.

Географски елементи представљају се картографским знацима и они могу бити у виду линија и контура који подсећају на објекте и појаве у природи. Називи географских објекта и појава исписују се словима различите величине и облика. Називи на картама називају се топоними.

Постоји неколико група картографских знакова:

 • Линијски – приказују све оно што се обележава једном или више линија:
  • Границе,
  • Реке,
  • Саобраћајнице,
  • Морске струје.
 • Контурни – приказују се границе географских објеката:
  • Континенти,
  • Океани,
  • Мора,
  • Језера,
  • Шуме.
 • Ванразмерни – приказују се географски облици које због њихове величине није могуће приказати у размери:
  • Фабрика,
  • Бања,
  • Рудник,
  • Манастир,
  • Аеродром,
  • Пећина.

Картографски знаци се означавају одређеном бојом: вода је означена плавом бојом, вегетација зеленом, а путеви, пруге и границе црвеном и црном бојом.

Географски називи допуњују географске елементе карте. Пишу се словима различите величине, облика и боја, Најкраћи географски назив на свету има село у Океанији са именом од само једног слова У. У Србији најкраћи географски назив има место Уб.

Легенда је допунски елемент карте који нам помаже да карту лакше разумемо и користимо. У легенди су приказани сви географски елементи и њихова објашњења.

Поред основног садржаја на картама може бити приказан и допунски садржај, који се приказује кроз уметнуте елементе, тачније, уметнуте карте. Садржај уметнуте карте може бити иста територија која је представљена на основној карти али у ситнијој размери и са посебним садржајем. Уметнута карта може представљати и мању територију од приказане територије на основној карти. Уметнута карта може представљати и део територије који из техничких разлога није могао бити укључен у основну карту.

Провери знање кроз игру.

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).