Климатске области Србије

Кључни појмови:
Континентална клима
Умереноконтинентална клима
Планинска клима

У нашој земљи постоје две климатске области: панонска и планинска. Свака од њих има своје климатске типове. У панонској области заступљен је континентални тип климе, док су у планинској области заступљене умереноконтинентална и планинска клима.

Континентална клима обухвата област Панонске низије и северни део обода панонског басена. Одлике континенталне климе су топла лета и јесени, док су зиме хладне. Због отворености ка северу у току зиме долази до продора хладних ваздушних маса са севера, док високе планине на југозападу спречавају продор влажног ваздуха са Средоземља, тако да је количина падавина мала. Доминантан ветар је Кошава.

Умереноконтинентална клима је заступљена у планинској области до 800 метара надморске висине. Овај тип климе одликују умерена лета и зиме, а пролеће и јесен су јасно изражени. Количина падавина је највећа у мају и јуну. Са повећањем надморске висине количина падавина се повећава и јавља се снежни покривач. У котлинама које су заштићене од продора хладног ваздуха са севера заступљена је жупна клима. Жупну климу имају Пожешка, Александровачка и Врањска котлина.  У Метохијској котлини се јавља измењено-средоземна клима због топлих утицаја са Средоземног мора.

Планинска клима је заступљена на свим планинама вишим од 800 метара. Лета су кратка и блага, док су зиме дуге и хладне са пуно снега. Најхладнији месеци су јануар и фебруар, а најтоплији су јул и август.

Провери знање кроз игру.

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).