Лов, риболов и шумарство у Србији

Кључни појмови:
Лов
Риболов
Шумарство

Лов и риболов су најстарије људске делатности којима се човек бавио много пре земљорадње и сточарства.

Лов подразумева узгој дивљачи и различите методе њиховог лова на специјално уређеним ловиштима. Србија има преко 300 ловишта од којих су 43 уређена за спортско-рекреативни ловни туризам. Најпознатије ловне дестинације су: Карађорђево, Голија, Стара планина, Делиблатска пешчара и друге.

Ловни туризам је све развијенији у Србији.

Природни услови у нашој земљи погодни су за узгој ситне дивљачи: зец, фазан, јаребица, дивља патка, јазавац, али и крупне дивљачи: дивљa свињa, јелен, срнa и муфлон.

Риболов подразумева узгој и лов рибе у рибњацима и другим воденим површинама. Речне риболов је углавном развијен на рекама: Дунав, Сава, Дрина, Велика Морава, али и на језерима. Узгој рибе у рибњацима најзаступљеније у Војводини, где се претежно гаји шаран на рибњаку Ечка у Банату. Реке Србије су богате пастрмком, шараном, бабушком, сомом, штуком и смуђем.

Шумарство је привредна делатност која обухвата подизање очување и рационално коришћење шума. Данас је око 25% површина наше земље под шумама, највише их је на планинама, а најмање у Војводини. У Србији преовлађују листопадне шуме букве, храста, цера, тополе, јасена, а међу четинарским шумама заступљене су јела, смрча и бор.

Провери знање кроз игру.

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).