Насеља – географски положај, величина и функције

Кључни појмови:
Насеља
Размештај насеља
Географски положај насеља
Величина насеља
Функције насеља

Насеља су места привременог или сталног боравка људи. Најстаријим градом на свету се сматра Јерихон, који је настао пре 11.000 година, недалеко од ушћа реке Јордан у Мртво море. На простору Србије најстарије насеље је Лепенски Вир, које је настало у периоду од 9500. до 7200. године пре наше ере.

Од укупне површине планете Земље стално је насељена једна петина, док половина површине је повремено насељена. Трећина копна спада у ненасељени део Земље. Већина становнштва живи на северној полулопти захваљујући повољних климатским условима.

На размештај насеља утичу природни фактори: рељеф, клима и вода, али и друштвени фактори: историјске околности, привредна развијеност, саобраћајнице и друго.

Географски положај насеља чини однос насеља према другим насељима и њиховим територијама, тако да географски положај насеља може бити повољан или неповољан.

Величина насеља зависи од броја становника. Сва насеља можемо поделити на сеоска и градска. Сеоска насеља по величини могу бити: патуљаста (до 100 становника), мала (од 100 до 500 становника), средња (од 500 до 2000 становника) и велика (преко 2000 становника). Градска наасеља по величини могу бити мала, средња, велика и метрополе.

У селима и градовима људи се баве различитим занимањима. Одвијање одређене активности представља функцију насеља. Становништво у селима се претежно бави пољоприведним делатностима, док се становништво у градовима претежно бави непољопривредним делатностима (индустрија, трговина, угоститељство, финансије, саобраћај и слично).

Провери знање кроз игру.

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).