Насеља у Србији

Кључни појмови:
Стална насеља
Сеоска насеља
Градска насеља
Привремена насеља

Сва насеља можемо поделити на стална и привремена.

Стална насеља су насељена током целе године и најчешће имају богато културно-историјско наслеђе.

Стална насеља према броју становника, изгледу и функцији можемо поделити на сеоска и градска. Сеоска насеља су најстарија и најбројнија врста сталних насеља, а главна делатност становништва у њима је пољопривреда. Према изгледу кућа и њиховом распореду, сва сеоска насеља можемо поделити на два типа: збијени и разбијени тип. У селима збијеног типа, куће за становање људи и објекти сеоске економије, налазе се у непосредној близини. Овакав тип села налази се у Војводини, Мачви и Поморављу. Разбијени тип села карактеристичан је за брдско-планинске пределе. Таква села састоје се од више одвојених делова. Постоје и прелазни облици насеља, као што је линијски тип, која се срећу дуж путева и речних токова.

Градска насеља представљају густо насељени простор, чије се становништво углавном бави непољопривредним делатностима. У Србији преовлађује градско становништво (60%) и оно је демографским млађе од становништва сеоских насеља. У Србији постоји 193 градских насеља, од којих 28 имају статус града. Највећи градови у Србији су: Београд, Нови Сад, Приштина, Ниш и Крагујевац.

Београд, главни град Србије.

Живот у градовима има предности у погледу запослења, школовања и лечења, али има мана у погледу пренасељености, саобраћајних гужви, загађености ваздуха, воде и слично.

У нашој земљи постоје и привремена насеља где људи живе у току једног дела година, то су салаши, катуни и бачије.

Провери знање кроз игру.

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).