Основни појмови о становништву

Кључни појмови:
Демографија
Демографски развитак
Географија становништва
Попис становништва

Демографија је наука о становништву. Предмет проучавања демографије је демографски развитак, а научници који се баве овом науком називају се демографи. Демографија проучава породице, домаћинства и насеља.

Демографски развитак је сложен процес који обухвата природно кретање становништва (рађање и умирање) и механичко кретање становништва (миграције).

Географија становништва је географска дисциплина која проучава размештај, кретање и структуре становништва.

Податке о становништву добијамо на основу пописа. Попис становништва представља прикупљање различитих података о становништву које спроводи држава. У већини земаља попис се спроводи једном у 10 година и то најчешће крајем или почетком деценије. На основу прикупљених података стручњаци могу да прикажу колико људи одређеног пола, старости, образовања и других својстава у тренутку пописа живи у неком насељу или у целој земљи.

Први попис у Србији организован је 1834. године, а последњи попис је организован 2022. године. Приликом пописа сакупљају се подаци о полу, години и месту рођења, месту становања, стручној спреми и слично.

Колико становника живи у Србији по подацима из последњег пописа?

Провери своје знање кроз игру.

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).