Привреда и привредне делатности

Кључни појмови:
Природна средина
Географска средина
Природни ресурси
Привреда
Привредни сектори

Природна средина је простор који нас окружује и обухвата воду, ваздух, стене, земљиште, жива бића и природне ресурсе. Природне ресурсе можемо поделити на обновљиве (ветар, вода и сунчева енергија) и необновљиве (угаљ, нафта и гас). Обновљиви ресурси могу бити поново коришћени без исцрпљивања ресурса, што их чини од великог значаја за нашу будућност.

Провери знање кроз игру.

Географска средина је природна средина коју је човек изменио својим радом. Она има велики утицај на начин живота људи у различитим деловима света. Географија, као наука, истражује интеракције између људи и њихове околине.

Привреда је скуп свих економских активности укључујући производњу, трговину и услуге. Она је основа развоја и благостања једне земље. Привреда укључује искоришћавање природних ресурса и њихову трансформацију у производе и услуге.

Привредни сектори се обично деле на четири основна типа: примарни, секундарни, терцијарни и квартарни сектор.

Примарни сектор укључује привредне делатности које се баве искоришћавањем природних ресурса. Овде спадају пољопривреда, рударство, лов и риболов. Ове делатности су основа за производњу сировина.

Секундарни сектор обухвата индустријске активности. То укључује прераду роба из примарног сектора и производњу производа. Овде спадају рударство, индустрија, грађевинарство и производно занатство.

Терцијарни сектор је фокусиран на услужне делатности. Овде спадају трговина, туризам, угоститељство, услужно занатство, саобраћај и банкарство.

Квартарни сектор обухвата непроизводне делатности. Овде спадају образовање, здравство, наука, култура, војска, полиција, судство и државна управа.

Ком сектору привреде припада пољопривреда?

Привреда и природна средина су тесно повезане и оба аспекта играју важну улогу у развоју друштава. Важно је управљати природним ресурсима паметно и развијати одрживе привредне секторе како бисмо осигурали економску стабилност и заштитили околину за будуће генерације.

Провери знање кроз игру.

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).