Природна баштина Србије

Кључни појмови:
Природна баштина
Геонаслеђе
Природна добра
Национални паркови

Србија је богата природном баштином која представља изузетан спој разноврсних пејзажа и биолошке разноврсности.

Геонаслеђе представља наслеђе земљишта, вода и биолошких ресурса које је биолошки, геолошки или другачије значајно и представља важан део биоразноврсности. Објекти геонаслеђа укључују националне паркове, резервате, споменике природе и друге заштићене области.

Природна добра:

Резерват природе: Резервати природе су заштићена подручја са богатом флором и фауном. Пример је „Увац“ резерват, познат по својим стаништима заштићених врста птица и биљака.

Споменик природе: Споменици природе обухватају јединствене природне објекте. На пример, „Ђавоља варош“ је споменик природе који представља једну од најлепших природних атракција Србије.

Заштићено станиште: Ове области су заштићене ради одржавања специфичних станишта. Пример је „Мали вршачки рит“, заштићено станиште са богатом фауном и флором.

Предео изузетних одлика: Предели изузетних одлика обухватају области са изузетним еколошким, културним или историјским значајем. На пример, „Златибор“ је предео изузетних одлика, познат по својим пејзажима и традиционалној архитектури.

Да ли у твом крају постоји неко заштићено природно добро?

Национални паркови у Србији:

Национални парк „Тара“: Тара је позната по својим горама, биљкама и богатству животињских врста.

Национални парк „Копаоник“: Копаоник је познат по својим скијалиштима и разноврсности флоре и фауне.

Национални парк „Шар планина“: Овај парк је познат по бројним глацијалним облицима рељефа.

Национални парк „Фрушка гора“: Фрушка гора је позната по својим манастирима, археолошким налазиштима и биодиверзитету.

Национални парк „Ђердап“: Највећа вредност овог парка је Ђердапска клисура, богатство биљних и животињских врста, као и културно-историјско наслеђе.

Ова богатства геонаслеђа и заштићених природних објеката представљају срце природне баштине Србије, чување и одржавање важни су за будуће генерације и заштиту њене биолошке разноврсности.

Провери знање кроз игру:

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).