Природно кретање становништва

Кључни појмови:
Природно кретање становништва
Наталитет
Морталитет
Природни прираштај
Депопулација
Демографска експлозија
Мере популационе политике

Природно кретање становништва подразумева промене укупног броја становника на једној одређеној територији услед деловања његове две основне компоненте: рађања (наталитета) и умирања (морталитета). Природни прираштај је разлика између броја рођених и умрлих лица. Он се изражава у промилима (‰) који показују број нових становника на сваких 1.000 становника годишње. Разлика између рађања и умирања представља природни прираштај.

Наталитет (рађање) представља позитивну компоненту природног кретања становништва, која доводи до пораста бројности неке популације на одређеној територији. 

Морталитет (смртност) становништва представља негативну компоненту природног кретања становништва, која доводи до смањивања бројности популације на једној територији.

Природни прираштај представља разлику између рађања (наталитета) и умирања (морталитета) у оквиру једне популације. Природни прираштај становништва може бити позитиван или негативан, односно број становника може природним путем да расте или опада. Код становништва где је рађање веће од умирања јавља се природни прираштај, а код становништва где је умирање веће од рађања јавља се природни пад. Становништво код кога је заступљено једнако рађање и умирање има нулти прираштај. Депопулација је опадање броја становника на некој територији, услед негативног природног прираштаја. Такође, постоји и демографска експлозија где се нагло повећава број становника.

Какав је природни прираштај у Србији?

Природни прираштај, као и наталитет и морталитет, није уједначен на читавој Земљиној површини, већ се јављају велике континенталне, регионалне или државне разлике. 

Природни прираштај је висок у Африци, југозападној Азији, јужној Азији, а низак у Европи, Северној Америци и Јапану. Тамо где је природни прираштај висок број становника се повећава, а већи део становништва чине деца и млади. У деловима света где је природни прираштај низак и негативан, становништво стари и број становника се смањује.

Многе државе доносе мере популационе политике, како би утицале на повећање броја становника. То су углавном социјалне и економске мере (дуже породиљско одсуство, новчана давања и слично).

Провери знање кроз игру.

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).