Развијени и неразвијени региони и државе

Кључни појмови:
Развијени региони
Неразвијени региони
Богати север
Сиромашни југ
Фактори развијености

На свету постоји више развијених и неразвијених региона и држава. Развијени региони обично имају висок ниво индустријског развоја, стабилну економију и висок стандард живота. Насупрот томе, неразвијени региони суочавају се са сиромаштвом, незапосленошћу и недостатком ресурса. Овај јаз између богатих и сиромашних често се види као подела на „богати север“ и „сиромашни југ“.

Подела на „богати север“ и „сиромашни југ“ односи се на географску и економску поделу света. Богати север обухвата развијене регионе као што су Северна Америка, Европа и дела Азије као што су Јапан и Јужна Кореја. Ови региони имају висок ниво индустријске производње, развијену инфраструктуру и стабилну економију. Са друге стране, сиромашни југ обухвата неразвијене регионе као што су делови Африке, Јужне Америке и југоисточне Азије. Ови региони често имају ниску производњу, ограничен приступ образовању и здравственој заштити, што доводи до ниског стандарда живота.

Који континенти чине богати север, а који сиромашни југ?

Фактори који утичу на привредну развијеност:

Природни фактори:

Присуство природних ресурса као што су нафта, гас и минерали може значајно допринети економском развоју;

Блага клима може олакшати пољопривреду, док су екстремне климе изазов за развој.

Друштвени фактори:

Висок ниво образовања омогућава развој вештина и знања потребних за модерну индустријализацију;

Приступ здравственој заштити смањује болести и повећава производњу становништва;

Добро развијена инфраструктура, укључујући путеве, пруге и луке, олакшава трговину и економски раст.

Развој индустрије кључан је за економски раст. Индустријска производња омогућава земљама да створе радна места, повећају извоз и унапреде технологију. Развијене државе обично имају високо развијену индустрију високе технологије, док се у неразвијеним државама често налазе индустрије које се базирају на јефтиној радној снази, као што су текстилна и електронска индустрија.

Неразвијени региони често се суочавају са миграцијом становништва ка развијеним регионима у потрази за бољим животом. Ова миграција може довести до губитка високообразованог кадра у земљама порекла. С друге стране, миграција може донети економске предности развијеним земљама кроз допринос новим радним снагама и разноликости у друштву.

Провери знање кроз игру.

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).