Револуција Земље

Кључни појмови:
Револуција
Еклиптика
Последице револуције
Годишња доба
Топлотни појасеви

Земља се обрће око своје осе, али се истовремено креће и око Сунца. Кретање Земље око Сунца се назива револуција и траје 365 дана и шест часова. Тај период се зове година. Планета Земља обилази око Сунца у правцу запад-исток по путањи у облику елипсе коју називамо еклиптика.

На наредном видео снимку је приказана Земљина револуција.

Последице Земљине револуције су:

  • неједнако трајање обданице и ноћи током године,
  • смена годишњих доба и
  • постојање топлотних појасева.

Неједнако трајање обданице и ноћи током године:
Земљина оса је у току кретања око Сунца увек нагнута под углом од 66,5 степени. Трајање обданице и ноћи се мења јер су северна и јужна Земљина полулопта током године неједнако осветљене. Једино на екватору обданица и ноћ трају једнако, а идући према половима разлике између трајања обданице и ноћи су све израженије, тако да на половима постоје поларни дани и поларне ноћи.

Смена годишњих доба:
Због нагнутости у односу на еклиптику Земља се неједнако загрева, тако да имамо изражена годишња доба. Годишња доба су најизраженија у средишњем делу северне и јужне полулопте.

На северној Земљиној полулопти пролеће углавном почиње 21. марта, а тог дана је и пролећна равнодневица, што значи да обданица и ноћ трају подједнако. Истог датума на јужној полулопти почиње јесен.

Лето на северној Земљиној полулопти углавном почиње 22. јуна и тог дана је летња дугодневица, што значи да је обданица најдужа у години. Истог датума на јужној полулопти почиње зима.

Јесен на северној Земљиној полулопти углавном почиње 23. септембра, тог дана је јесења равнодневица, тако да обданица и ноћ трају подједнако други пут у години. Истог дана на јужној полулопти почиње пролеће.

Зима на северној Земљиној полулопти најчешће почиње 22. децембра, тог дана је зимска краткодневица, што значи да је ноћ најдужа у години, а обданица најкраћа. Истог дана на јужној полулопти почиње лето.

Провери знање кроз игру.

 Због различитог загревања Земље, разликујемо пет топлотних појасева:

  • Жарки који се простире између северног и јужног повратника, тако да врућине владају током целе године.
  • Два умерена (северни и јужни) који се простиру између повратника и поларника. У овим топлотним појасевима се јављају сва четири годишња доба.
  • Два хладна (северни и јужни) који се простиру између поларника и полова, тако да су температуре ниске током читаве године.

У ком топлотном појасу се налази Србија?

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).