Рељеф и обликовање рељефа дејством унутрашњих сила

Кључни појмови:
Рељеф
Унутрашње силе
Надморска висина
Депресије
Низије
Висије
Планине
Набране планине
Расадне планине
Вулканске планине

Све равнине, неравнине, узвишења и удубљења на Земљиној површини називамо рељеф

Рељеф настаје деловањем:

  • унутрашњих сила (Земљине топлоте и Земљине теже) и
  • спољашњих сила (радом воде, ветра и човека).

Деловањем унутрашњих сила настају крупни облици рељефа – планине и низије, док деловањем спољашњих сила настају промене на постојећим облицима, али и неки нови облици рељефа.

Свака тачка на Земљи има своју надморску висину. Надморска висина је вертикално растојање од нивоа мора до неке тачке на Земљиној површини. Када кажемо да се неки врх налази на 1.500 метара надморске висине, то значи да се тај врх налази на 1.500 метара од нивоа мора. Разлика између између надморске висине двеју тачака назива се релативна висина.

Места на копну чија се нмадморска висина налази испод нивоа мора називају се депресије (Мртво море). Низије су пространи делови копна до 200 метара надморске висине. Висије су пространа узвишења у рељефу и деле се на висоравни и планине. Висоравни су уравњени или благо заталасани делови висије, а планине су узвишења на Земљиној површини изнад 500 метара. Према висини планине могу бити ниске (500-1000 метара), средње (1000-2000 метара) и високе (преко 2000 метара).

Услед кретања литосферних плоча долази до хоризонталних и вертикалних покрета у Земљиној кори.

Хоризонталним кретањима слојева Земљине коре настају набране планине. Настају под утицајем бочних притисака, када се две литосферне плоче савијају и набирају. Највеће набране планине су Хималаји, Анди, Алпи и друге.

Хималаји

Вертикалним кретањем делова Земљине коре и раседањем великих блокова литосфере настају раседне планине. Спуштањем блокова Земљине коре дуж раседа настају тектонски ровови, а издизањем земљишта настају раседне планине. Најпознатије раседне планине су Урал, Алтај, Олимп и друге.

Вулканске планине настају избијањем и хлађењем магме на Земљиној површини. Најпознатије вулканске планине су Килиманџаро, Фуџи и друге.

Фуџи

Провери знање кроз игру.

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).