Својства и кретање морске воде

Кључни појмови:
Салинитет
Температура
Боја и провидност
Таласи
Морске мене
Морске струје

Воде мора и океана се разликују по:

  • сланоћи,
  • температури,
  • боји и
  • провидности.

Салинитет (сланоћа) представља количину растворених соли у води. Изражава се у промилима и показује колико грама соли има у једном килограму морске воде. Просечан салинитет Светског мора износи 35 промила. Највећи салинитет има Црвено море.

Температура морске воде је највећа око екватора, а смањује се према половима и са порастом дубине. У тропским областима температура воде износи око 27 степени С.

Морска вода је безбојна али најчешће нам се чини да је плавкаста или зеленкаста. То зависи од дубине, чистоће, доба дана, временских прилика, биљног и животињског света.  Провидност мора зависи од количине талога који носе реке, боје стена, планктона и слично. Саргашко море има провидност од 67 метара.

Морска вода се креће у виду:

  • таласа,
  • морских мена и
  • морских струја.

Таласи настају под утицајем ветрова и представљају кретање површинских слојева морске воде. Таласи могу настати и као последица земљотреса или вулканских ерупција, те таласе зовемо цунами.

Истражи у ком делу света се најчешће јављају цунами таласи.

Морске мене настају под утицајем привлачних сила Месеца и Сунца и представљају наизменично издизање и спуштање нивоа мора. Издизање се назива плима, а спуштање осека. У току 24 часа јављају се по два пута.

Морске струје настају под утицајем сталних ветрова и представљају кретање површинских слојева воде. Морске струје могу бити топле и хладе. Голфска струја је најпознатија топла морска струја на свету, док је најпознатија хладна морска струја Хумболтова.

Провери знање кроз игру.

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).