Спољашне силе

Кључни појмови:
Флувијална ерозија и акумулација
Абразија
Еолска ерозија и акумулација
Ледничка ерозија и акумулација
Крашка ерозија и акумулација

Спољашне силе делују на два начина. Оне врше ерозију и акумулацију.

Постоји више врста ерозија и акумулација:

  • Флувијална – деловање река;
  • Абразија – деловање морских таласа;
  • Еолска – деловање ветра;
  • Ледничка – деловање ледника;
  • Крашка – процес растварања кречњачких стена.

Речна ерозија настаје деловањем река на стеновиту површину. Речни ерозивни облици су речно корито и речна долина. Постоје два типа речних долина, клисуре и кањони. Речни акумулативни облици су аде (речна острва), алувијалне равни (наносне равнице поред река)  и делте  (речна ушћа).

Речна делта

Ерозија морских таласа (абразија) настаје ударањем таласа о обалу која се касније урушава. Ерозијом морских таласа настају стрме литице клифови, а акумулацијом шљунка и песка настају акумулативни облици – плаже.

Клиф

Ледничка ерозија и акумулација настаје деловањем ледника.  Када се ледник креће, својом тежином дроби стене и ствара различите ерозивне облике, циркове и валове. Стеновит материјал који ледник носи, таложи се у ледничком валову. Те  акумулиране наслаге називају се морене.

Валов

Еолска ерозија настаје радом ветра. Ветар носи ситне комаде стена који ударају у друге стене и праве ерозивне облике. Односећи ситан материјал ветар ствара камените пустиње хамадеАкумулацијом песка који је ветар издувао настају песковите пустиње – ергови и пешане дине.

Ерг

Крашка ерозија настаје хемијским растварањем кречњачких стена. Површински облици крашког рељефа су шкрапе, вртаче, увале и крашка поља. Подземни облици крашког рељефа су јаме и пећине. Акумулативни крашки облици су сталактити и сталагмити.

Пећина

Провери знање кроз игру.

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).