Тешка и лака индустрија Србије

Кључни појмови:
Тешка индустрија
Лака индустрија

Индустрију можемо поделити на тешку и лаку.

Тешка индустрија обухвата експлоатацију минералних сировина, производњу енергије, као и материјала који се користе у даљој производњи.

Тешку индустрију делимо на:

 • металургију (добијање и прерада метала из руде),
 • црну металургију (топљење гвоздене руде и производња сировог гвожђа и челика),
 • обојену металургију (прерада руда обојених метала – бакар, олово, алуминијум, као и племенитих метала).
 • металску индустрију (обухвата прераду метала).

Најзначајнија фабрика за прераду гвожђа и производњу челика је Железара у Смедереву.

Металска индустрија се даље дели на:

 • металопрерађивачку (производи алате, челичне конструкције, железничке шине и друго),
 • машинску (производња превозних средстава, пољопривредних машина, грађевинских машина и друго),
 • електроиндустрију (производња уређаја за производњу, пренос и потрошњу електричне енергије),
 • бродоградњу.

Превозна средства производе се у Крагујевцу (Фијат аутомобили Србија), Прибоју (ФАП), Београду (Икарбус) и друго.

У тешку индустрију спада и тешка хемијска индустрија која производи сумпорну киселину, вештачка ђубрива, детерџенте и друго.

Лаку индустрију делимо на:

 • прехрамбену (производња хране), дели се на:
  • млинску (прерада житарица и производња брашна, хлеба, тестенина и друго),
  • производњу шећера прерадом шећерне репе,
  • кондиторску (производња чоколаде, бомбона, кекса и других кондиторских производа),
  • прераду млека,
  • прераду и конзервирање воћа и поврћа,
  • меснопрерађивачку индустрију.

Текстилна индустрија производи одећу, рубље, трикотажу, тканину и друго.

У лаку индустрију спада и индустрија коже и обуће као и индустрија гуме.

Дрвна индустрија обухвата прераду дрвета и производњу намештаја.

Фабрике дуванске индустрије баве се производњом дувана и цигарета. Највећа фабрика дуванске индустрије налази се у Нишу.

Лака хемијска индустрија даје хемијске производе намењене широкој потрошњи: Галеника у Београду, Албус у Новом Саду, Хенкел у Крушевцу, Здравље у Лесковцу, Хемофарм у Вршцу и друге.

Провери знање кроз игру.

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).