Типови земљишта, Биљни и животињски свет Србије

Кључни појмови:
Земљиште
Биљни и животињски свет

Под појмом земљишта се подразумева површински растресити слој литосфере.

Земљиште има велики значај за опстанак живог света на Земљи:

  • биљке помоћу кореновог система црпе воду и узимају минералне материје за производњу хране,
  • у њему живе многобројни микроорганизми и животиње,
  • на обрадивом земљишту човек гаји биљке које користи за исхрану.

Наука која се бави изучавањем земљишта назива се педологија.

Процес стварања земљишта започиње распадањем матичне стене, чиме настају минералне компоненте земљишта.

Најраспрострањенија земљишта у Србији подударају се са одликама матичних стена.

У Војводини је најзаступљенији чернозем, на брдима и ниским планинама јављају се гањаче, док се смонице јављају на благо заталасаним теренима, надморске висине од 200 до 600 метара. Подзоласта земљишта су најраспрострањенија у планинској области, као и у пределима хладне климе. На планинама изнад 1.400 метара јављају се планинске црнице, док је на Старовлашко-рашкој висији, у Метохијској котлини и источној Србији заступљена црвеница. У уском појасу уз средње и доње токове великих река јављају се алувијална земљишта, док је на вишим положајима алувијалних равница у Банату и Мачви, заступљена ритска црница. На подручју Војводине распрострањен је посебан тип земљишта са већом концентрацијом соли, то су заслањена земљишта или слатине.

Биљни и животињски свет

У нашој земљи се могу издвојити две основне области које се разликују по биљном и животињском свету: Панонска и Планинска област.

У Панонској области заступљена је травна вегетација, која је претворена у обрадиве површине. Једине сачуване шуме храста налазе се на Фрушкој гори и Вршачким планинама. У мањим барским подручјима је заступљена барска вегетација. Најзаступљеније животиње у Панонској области су: вук, лисица, јелен, зец, дивља свиња, хрчак и друге. Заступљене су и бројне врсте птица: шљука, фазан, јаребица, препелица, голуб, гуска, пловка и многе друге.

Планинска област: У нижим деловима заступљене су шуме храста и граба, затим је појас букових шума, потом следи појас мешовитих шума, а изнад њих је појас четинарских шума јеле, смреке и бора. У планинским шумама живе вукови, лисице, медведи, јелени, дивокозе, дивље свиње, тетреби, орлови, змије, инсекти и друге животиње.

Све реке Србије су богате рибом. У нашим рекама живи шаран, сом, смуђ, кечига, караш, штука, клен, мрена и друге врсте риба.

Провери знање кроз игру.

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).