Туризам

Кључни појмови:
Туризам
Домаћи туризам
Међународни туризам
Туристичка места
Туристичке вредности

Туризам је привредна делатност у оквиру које се обавља путовање и боравак људи ван сталног места становања, ради рекреације и обиласка различитих природних и културних вредности.

Према територији на којој се обавља туризам може бити домаћи и међународни. Домаћи туризам се одвија у границама једне државе, а међународни ван граница државе. Туризам може бити и транзитни, који подразумева пролазак туриста кроз неку земљу.

Туризам можемо поделити на следеће начине:

Према врсти мотива:

 • приморски,
 • планински, 
 • градски,
 • бањски и
 • манифестациони.

Према територији:

 • унутрашњи,
 • инострани и
 • транзитни.

Према друштвеним групама:

 • индивидуални,
 • породични и
 • групни.

Број туриста у Србији, 2019. године износио је 3.689.000 туриста, а од тога 1.846.000 су били страни туристи.

Туристички потенцијал Србије чине природне и антропогене туристичке вредности. Природне туристичке вредности су планине, термоминерални извори, реке, језера, пећине, клисуре и друго. У антропогене туристичке вредности спадају амбијеталне целине у градовима, етно села, манастири, тврђаве, манифестације и друго.

Туристичких места има широм Србије. Међу планинама најпосећеније су: Копаоник, Златибор, Тара и Стара планина. Најпосећеније бање су Врњачка и Сокобања. Београд је најпосећенији град и најпосећеније туристичко место у Србији. У Србији је развијен и сеоски туризам, ловни туризам, манифестациони, као и конгресни туризам.

Провери знање кроз игру.

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).