Увод у географију

Кљуни појмови:
Географија
Ератостен
Александар фон Хумболт
Јован Цвијић
Предмет проучавања
Географски омотачи

Географија је наука која проучава планету Земљу, природне и друштвене објекте, појаве и процесе на њој.

Назив ове науке потиче од старогрчких речи Геа, што значи Земља и графеин, што значи писати, описивати. Овај назив први је употребио грчки научник Ератостен.

Велики допринос развоју географије дали су морепловци који су током својих путовања израђивали нове и тачније карте. Захваљујући њима, на почетку петнаестог века започео је период великих географских открића.

Све до 19. века географија се бавила описивањем објеката, појава и процеса. Нови научни приступ географији увео је немачки географ и истраживач Александар фон Хумболт. Од тада географија осим што описује објекте, појаве и процесе, објашњава узроке и последице тих појава и процеса.Најпознатији српски географ је Јован Цвијић. Он је дао највећи допринос развоју географије као науке у нашој земљи, а био је и светски познат научник и често је држао предавања широм света.

На којој нашој новчаници се налази лик Јована Цвијића?

Према предмету проучавања географију делимо на:

  • физичку (проучава: рељеф, климу, воду, земљиште и распрострањеност биљног и животињског света);
  • друштвену (проучава: становништво, насеља и делатности људи) и
  • регионалну (проучава природне и друштвене одлике регија).

У петом разреду изучавамо физичку географију. Она изучава природу на Земљи, односно њене омотаче.

Географски омотач Земље чине четири омотача:

  • литосфера (стеновити омотач);
  • атмосфера (ваздушни омотач);
  • хидросфера (водени омотач) и
  • биосфера (биљни и животињски свет на Земљи).

Провери знање кроз игру.

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).