Угроженост и заштита живог света

Kључни појмови:
Природна богатства
Негативан утицај човека
Заштита животне средине
Одрживи развој

Природна богатства су земљиште, биљке, животиње, ваздух, воде, шуме и слично. Природна богатства су добра која су неопходна за опстанак човека али и читавог живог света. Промена климе и природне непогоде су негативно утицале на живи свет. Осим природних фактора на угроженост живог света велики утицај имају и људи.

Негативни утицаји човека на биљни и животињски свет су:

 • прекомерна сеча шума,
 • ерозија,
 • уништавање животињског станишта,
 • изградња путева и брана,
 • ширење депонија,
 • загађење воде, ваздуха и земљишта,
 • ширење пустиња,
 • пожари,
 • претерани лов и риболов.

Да би се смањило загађење природе и заштитио живи свет, човек мора да предузме конкретне кораке у заштити животне средине. Законом су заштићена станишта биљних и животињских врста проглашавањем резерватима природе и националним парковима.

Национални парк “Ђердап“.

Начин на који човек може да заштити биљни и животињски свет:

 • доношење законских прописа,
 • законска заштита биљних и животињских врста,
 • забрана лова,
 • забрана брања и унииштавања биљака,
 • забрана коришћења хемијских средстава,
 • смањење емисије издувних гасова,
 • прерада отпада,
 • проглашење паркова природе и националних паркова.

Циљ сваког друштва треба да буде одрживи развој, развој који задовољава потребе човека, а не угрожава опстанак будућих генерација.

Од заштићених биљних и животињских врста на простору Србије посебно се истичу Панчићева оморика, росуља, рунолист, гороцвет, белоглави суп, орао, мрки медвед, видра и друге.

Провери знање кроз игру.

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).