Човек и вода

Кључни појмови:
Извори загађења воде
Мере заштите воде
Поплаве
Бујичне поплаве

У свету 844 милиона људи живи без приступа пијаћој води, а ми је често расипамо и загађујемо.

Због недостатка текуће воде владају бројне болести које односе животе деце. Чак трећина школа у свету нема приступ чистој води. Најугроженија су деца у: Африци (Етиопија, Гана, Кенија, Танзанија и Уганда), Азији (Бангладеш, Камбоџа, Индија, Индонезија и Филипини) и у Јужној и Средњој Америци (Бразил, Перу и Хондурас). 

Река смећа у Индији.

Вода је извор живота, она има велики значај у животу и привредној делатности људи. Савремени човек користи воду све интензивније за потребе енергетике, наводњавања, водоснабдевања, пловидбе, туризма и слично. Међутим, својим деловањем човек загађује воду и мења њена физичка, хемијска и биолошка својства. 

Извори загађења воде:

  • Хемијска средства у домаћинству, индустрији и пољопривреди,
  • Отпадна индустријска вода,
  • Отпадна градска вода,
  • Отпадна вода из термоелектрана,
  • Депоније.

Мере заштите вода:

  • Пречишћавање отпадних вода,
  • Удаљавање депонија од река,
  • Смањење употребе хемијских средстава,
  • Рециклирање отпада,
  • Подизање еколошке свести становништва.

Поплаве настају када падне више воде него што земљиште може да упије, а најчешће су последица наглог отапања снега и леда. Реке тада не могу одједном да прихвате велику количину воде и долази до изливања и плављења околних области. Бујичне поплаве најчешћенастају у планинским пределима. 

Због глобалног загревања клима се мења, а падавине су и у нашој земљи све обилније. Тако је Србију 2014. године погодила велика поплава. Готово сваког пролећа и лета после великих непогода настају бујичне поплаве које наносе велику материјалну штету на усевима и путевима Србије.  

Провери знање кроз игру:

Лекције на сајту су бесплатне, кликом на оглас који се налази у лекцији омогућавате да тако и остане. Хвала.

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).