Развој привреде у Србији

Кључни појмови:ПривредаПривредне делатностиПримарни секторСекундарни секторТерцијарни секторКвартарни секторПриродни и друштвени фактори развоја Привреда обухвата све врсте делатности који омогућавају задовољење човекових потреба.  Привредне делатности можемо груписати у привредне секторе: примарни, секундарни, терцијарни и квартарни. Примарни сектор: Секундарни сектор: Терцијарни сектор: Квартарни сектор: У Србији је 2019. године, више од половине радно активног становништва (57%), радило у …

Развој привреде у Србији Прочитај више »