Регионална географија

Кључни појмови:Подела географијеРегионална географијаГеографске регијеЦиљ регионалне географије Географију можемо поделити на: Регионална географија је област географије која проучава географске регије на Земљи. Географска регија је област Земљине површине која се по једној или више географских карактеристика разликује од суседних регија. Процес издвајања географских регија назива се регионализација. Регије могу бити издвојене на основу природних одлика (рељеф, вода, клима и живи свет), или друштвених одлика (становништво, …

Регионална географија Прочитај више »