Становништво

Основни појмови о становништву

Кључни појмови:ДемографијаДемографски развитакГеографија становништваПопис становништва Демографија је наука о становништву. Предмет проучавања демографије је демографски развитак, а научници који се баве овом науком називају се демографи. Демографија проучава породице, домаћинства и насеља. Демографски развитак је сложен процес који обухвата природно кретање становништва (рађање и умирање) и механичко кретање становништва (миграције). Географија становништва је географска дисциплина …

Основни појмови о становништву Прочитај више »

Број и распоред становништва на Земљи

Кључни појмови:Број становникаКретање становникаЕкуменаАнекуменаГустина насељеностиРазмештај становништва Број становника представља скуп људи који живи и ради на једном одређеном простору и који се током времена мења. Промена броја становника у демографији се назива кретање становништва. Процењује се да је почетком трећег миленијума старе ере (пре 5000 година), на нашој планети живело око 20 милиона људи, 500. године …

Број и распоред становништва на Земљи Прочитај више »

Природно кретање становништва

Кључни појмови:Природно кретање становништваНаталитетМорталитетПриродни прираштајДепопулацијаДемографска експлозијаМере популационе политике Природно кретање становништва подразумева промене укупног броја становника на једној одређеној територији услед деловања његове две основне компоненте: рађања (наталитета) и умирања (морталитета). Природни прираштај је разлика између броја рођених и умрлих лица. Он се изражава у промилима (‰) који показују број нових становника на сваких 1.000 …

Природно кретање становништва Прочитај више »

Миграције становништва

Кључни појмови:МиграцијеЕмиграцијаИмиграцијаМигрантУнутрашње миграцијеСпољне миграције Кретање становништва са једне територије на другу назива се миграција. Напуштање територије (исељавање) је емиграција, а долазак на другу територију (усељавање) је имиграција. Учесник миграције назива се мигрант. За територију коју напушта је емигрант, а за територију на коју долази је имигрант. Поред природног кретања становништва, миграције такође могу на неком …

Миграције становништва Прочитај више »

Структуре становништва

Кључни појмови:Структуре становништваРасна структураПолна структураСтаросна структураЕтничка структураЈезичка структураВерска структураОбразовна структураЕкономска структура Структуре становништва подразумевају поделу становништва на основу одређених биолошких и друштвено-економских обележја. Биолошка обележја су раса, пол и старост. Друштвено-економска обележја су етничка, језичка, верска, образовна, економска и друга. Биолошке структуре становништва: Старосна структура зависи од наталитета, морталитета и миграција. Друштвено-економске структуре становништва: Осим …

Структуре становништва Прочитај више »

Број, просторни распоред и природно кретање становништва

Кључни појмови:Број становникаГустина насељеностиРаспоред становништваДепопулацијаПриродно кретање становништваБела куга Број становника добија се на основу пописа становништва који се углавном одржава нa сваких десет година. Становништво Србије је последњи пут потписано 2022. године. Према подацима последњег пописа, Србија без Косова и Метохије има 6.647.003 становника. Просечна густина насељености у Србији износи око 75 становника по километру …

Број, просторни распоред и природно кретање становништва Прочитај више »

Миграциони процеси у Србији

Кључни појмови:МиграцијеСталне миграцијеИсторијске миграцијеСавремене миграцијеПривремене миграцијеСезонске миграцијеДневне миграције Миграције представљају кретање становништва у оквиру неке територије или изван ње. Миграције могу бити сталне и привремене. На подручју Србије јављају се свe врсте миграција. Сталне миграције представљају трајну промену места боравка становника и деле се на историјске и савремене. Велики проблем за Србију представља “одлив мозгова“, тачније исељавање …

Миграциони процеси у Србији Прочитај више »

Структура становништва Србије

Кључни појмови:Биолошка структураПолна структураСтаросна структураДруштвено-економска структураВерска структураОбразовна структураЕкономска структура Структура становништва Србије може бити биолошка и друштвено-економска. Биолошку структуру делимо на полну и старосну. У полној структури Србије већи је удео женског него мушког становништва. У млађем узрасту је више мушког становништва јер се роди већи број мушке деце. Касније се тај однос мења, па се …

Структура становништва Србије Прочитај више »

Za vreme korišćenja bilo koje stranice na veb-sajtu egeografija.rs, možemo da sačuvamo određene informacije na korisnikov uređaj, putem „kolačića“ (eng. „cookies“).